Albert Engström

Många av mina verk är gjorda efter Albert Engströms tecknade bilder och historier som förebild.