Sjösjuk

Det är då väl, att jag inte är ko. Hon har ju fyra magar.

(P)