knuttessnickarboa
Förutsättningar vid beställningar

Allmänt
All verksamhet i Knuttes Snickarboá är att klassa som hobbyverksamhet och redovisas som sådan. Albert Engströmsproduktionen redovisas i Albert Engströmssällskapet som också lyfter viss ersättning för upplåtelsen av bilderna.

Träsnideri
Prisläge mellan 3500:- och 25000:-

AE figurer (ca A3 format) 5000- 6500:-

Glasgravyr
Prisläge mellan 100:- och 1500:-

Övrigt
Tecknade bilder mm

Beställning
Via mail/tfn/brev eller besök hos Knutte i Eksjö eller hos Ljusboden i Hult