knuttessnickarboa
Förutsättningar vid beställningar

Allmänt
All verksamhet i Knuttes Snickarboá är att klassa som hobbyverksamhet och redovisas som sådan. Albert Engströmsproduktionen redovisas i Albert Engströmssällskapet som också lyfter viss ersättning för upplåtelsen av bilderna.

Då det är hobbyverksamhet vill jag inte ha någon tidspress och därför om det önskas figurer som inte finns i utställningen i Ljusboden Hult så behöver jag vid beställning av enstaka figur 3-5 månaders leverans. Är det flera figurer blir det efter överenskommelse men inte under 5 månader.

Jag begränsar mig också till att göra ca 6 figurer om året.

Träsnideri
Prisläge mellan 3500:- och 25000:-

AE figurer (ca A3 format) 5000- 8500:-
AE figurer (c A2 format) 12 000 – 15000:-

Glasgravyr
Prisläge oftast mellan 100:- och 1500:-

Övrigt
Tecknade bilder mm

Beställning
Via mail/tfn/brev eller besök hos Knutte i Eksjö eller hos Ljusboden i Hult