knuttessnickarboa

Träsnideri

Figurerna görs från seriebilder, ritade bilder och foton.

Det tar 3-5 månader för att ta fram önskad figur. Albert Engströmfigurer och Älgen Hälge får göras i max 3 exemplar.
Överenskommelse om eventuella singelexemplar kan förekomma.
Vanligaste träslaget är Fur men även ek, flambjörk och ädelträ utnyttjas.

Kostadsbild
AE figurer och motsv (ca 35 x 50) mellan 4800:-  – 6500:-
Ordförandeklubba 2500:- – 3500:- beroende på motiv, platta, storlek och träslag
Större figurer mellan 10 000 – 30 000:-

 

Förfrågningar, beställningar:
Bo-Kenneth Knutsson 076-144 12 72
knutteknutsson@hotmail.se