Botad

doktor

BOTAD
Doktor Gravander: -Varför ser du så häsken ut? Vad har hänt?
Doktor Tarmén: – Jag har förlorat min bästa patient.

Gr: – Dog han?

T.: – Nej han har blivit frisk.

(Qulturum, Jönköping)