Vegetarianen

Mäst blef jag vegetarian för att jag anser det vara rått och ociviliseradt att döda oskyldiga djur.

– Tycker du det är finare att äta opp fodret för dom? (P)