Konst

Albert Engströms sonson Roffen fick sin välförtjänta AE figur i samband med invigningen av Albert Engström rummet på Eksjö Stadshotell
onsdagen den 1 november 2023