Suck!

SUCK!
– Ja, hit ska vi alla samlas, om vi får lefva å ha hälsan !
(P)