Socialistmöte i landsorten

talare

Talaren utlägger försvarsfrågan och de tunga skattebördorna inför en talrik publik. Slutorden framsäger med verklig patos. I det talaren utropar: – Folket ropar bröd, och regeringen svarar pansarbåt!

En röst ur hopen: – Ja, fattas bara då om dä bleve krig å dom kom ut mä e limpa!

(U)