Tillagade jordpärnen

TILLAGADE JORDPÄRNEN
– När jordpärnen ä tillagade på de hära viset, då kan en tånnalös togga dom, sa tiggarn, när han fek en sup!

(P)