Det militära

DET MILITÄRA
Kaptenen: – Gossar, så snart ni stå under militärbefäl, stå ni under Krigslagarna, och som ni veta, äro dessa lagar hårdare och strängare än alla andra, men, mina gossar, förbryter man sig aldrig mot dem, ä dom inte värre än några andra!

(P)