Tjockt blod

Hemmansägaren Mårten Truedson har blivit undersökt på lasarettet.
Doktorn: – Han har för mycket röda blodkroppar. Blodet är för
tjockt.

Truedson: – Tro dä! Men dau kan en la kanske sp´ä ud´et?

Doktorn: – Spä ut och spä ut! Blod kan man inte späda ut med
vad för något som helst.

Truedson: – Näe, di kan en begriba. Dé finge la kanske vá ren
sprit.

(P)