Kolingen som socialminister

Tål intet ondt i världen men var glad åt allt godt.

(P)