Telegrafera

Söderblom:- Tänk ändå att di kan telegrafera utan trå, ja du kan ge dej på, Johan, att snart kan di skicka brev utan frimärke. (P)