Lärare och betyg

aelararesist

Gamle adjunkt Laurén har för vana att sätta betyg åt sin klass för hvarje månad och placera om pojkarna efter betyg. Han talar och säger:

– Äfven denna gång intar du, Hedlund, på grund af insikter och färdigheter den sista platsen i klassen, dig till skam och dina föräldrar till sorg! Nästa gång hoppas jag, pojkar, att ni allmänt ha så mycket ambition, att ingen af er behöver sitta sist.