Utskrivning

En gammal pålitlig fylletratt, Efraim Hansson, är intagen på sjukhuset för sin alkoholism + flera av dess följdsjukdomar.

När han gått där några dagar och left på mjölk, säger han till professorn: – I dag ska ja be å få bli utskrifven!

PROFESSORN: – Ja, men Hansson ä ju inte bättre! HANSSON: – Ja ska be å få bli utskrifven som obotlig! (P)

aeobotligtinramad-kopia

En köpare med blick för snideri – fixat guldinramning! Toppen!

”Under beskydd av Bo-Kenneth Knutssons skapelse står nu granen lysande inför ännu en vit jul! ”Efraim Hansson och Professorn” vakar över granen”