Timmerafverkning

FÖRVALTAREN: -Hva ä ni för djäkla sorts timmerafverkare,
som hugger så långa stubbar. Stubbarna ska vara korta! Så här!

EN AF AFVERKARNE: – Men si, di hä´n stubba´n ä int färdi än.

(P)