Högskolan

Läraren vid en högre teknisk skola efter en profräkning: – Jag skall säga herrarne, att om inte herrarne bättrar sig, så kommer jag inte att dra mig för att om så vore, underkänna nittio procent af klassen.

EN RÖST: – Så många ä vi inte!

(U)