Kolingens meny tavla

”Tål intet ondt i världen men var glad åt allt godt”

Kolingen är bjuden på Monitorn af Dompans kusin.
KUSINEN: – Men hva Göransson äter inge smörgåsbord för?
KOLINGEN: – Ä dom säjer ju, att källarmästarn inte förtjänar ett korföre på keket, därför nubbar ja för hela vischomhejet!