Kolingen

KOLINGEN

Tål intet ondt i världen

men var glad åt allt godt
(U)