Torparsuck

– Om morna går sola jäklar anagga som en vore ätter´na mä e pisk

– men om kvälla setter ho som ho skulle va bekad fast!

(P)