Den gamle torparen

– Ho ä då könsti, den sola!

Om kvällen så sågar ho å sågar å kan allri gå ner, mören ä ho ätter en som e smällpisk!

(P)