Predikan

prast

Den gamle originelle, seminarieadjutanten och V.D.M. håller andaktsstund i gubbhuset, så sägandes:

– vi tacka dig, kärre herre, att dä ä som dä ä, för hur skulle dä annars vara?

(P)