Karolinernas befälhavare

sandberg171 kopia
Vapensköld Smålands Karoliner (Kalmar och Jönköping regemente)
Karolinernas befälhavare Roland Sandberg 80 år