Tavla för avhandlingar

Tavla för att spika upp avhandlingar inom psykiatrin i Region Jönköpings län
finns på psykiatrin Ryhov N2, här spikar Berit Gustafsson