Stridsträningsanläggning

sta

Utsmyckning i STA
Stridsmiljö för den mobila stridsträningsanläggningen i Skövde