S:t Örjans Riddare


Knutte och PG överlämnar 2018-12-15 S:t Örjan Riddarnas Svärd och Sköld till Eksjö Scoutkårs ordförande Maria Kihlbaum. Detta för att kårens traditionsbevarare ska ta över ansvaret för S:t Örjans Riddarna och dess traditioners fortlevnad.


Sköldarna startades 1957 av Eric Boberg för seniorscouterna och har sedan dess varit förenat med både spänning och stolthet från år till år. Tecknet är en silversköld som bärs mitt på scoutskjortans högra ficka.Valspråk: Skölden alltid blank.
Invigningscermonin handlar om mitt förhållningssätt till scoutlagen.

Den 15 nov 2019 genomförs Sköldinvigning på Skälsnäs för såväl Vetlanda som Tenhult scouter. I samband med Riddarvakan ges Vetlanda och Tenhult Scoutkårer i uppdrag att tillsammans med Eksjö Scoutkår värna om S:t Örjan traditionerna genom att erhålla varsin Sköld i Ek med texten ”Skölden alltid blank.


Kårordförande Maria Kihlbaum överlämnar en Sköld till kårordförande Hans Sandblad Tenhults scoutkår


Kårordförande Maria Kihlbaum överlämnar en Sköld till Anders Bernberg Vetlanda Scoutkår.


Riddarvaka efter genomförd Sköldinvigning


S:t Örjans Riddare är en mytomspunnen utnämning, tidigare endast för överåriga sköldar men numera för erfarna scoutledare, som har rikstäckande anor från 1930-talet. I Eksjö fick de sin start 1974 genom Lennart Sergell, Tomas Samuelsson och Tommy Johansson. Tecknet är ett silversvärd som bärs på scoutskjortans högra ficklock. Valspråk: TYST ENAR
Invigningscermonin handlar om att värna scoutlagen.


Vandrande Riddare (snidad bild efter BP teckning och lägerberättelse nr 20 i ”Scouting for boys”)

Dit stigen bär!
Ja, vart bär den?
Att vara ”scout” är att vara upptäcktsresande.

Förebilden är det ädla riddaridealet från medeltiden.
Endast för de som blir kallade.
Tecknet är en vandringsstav.

Invigningscermonin handlar om livets vandring som scoutledare och förebild

 
Scouthälsningen
– har en tro (som tar samhällsansvar)
– är hjälpsam
– följer scoutlagen

Kamratskap mellan scouter runt hela världen
De starke beskyddar den svage

Tenhult Scoutkår erhöll av Eksjö Scoutkår symbolerna för Sköldarna. S:t Örjans Riddarna och Vandrande Riddare. Nedan ses de upphängda i Tenhults Scoutstuga