St Georg BP

S:t Georg, Sankt Örjan efter ”Scouting for boys” lägerberättelse nr 20 och med förebild av BP teckning.

Norra Smålands Scoutdistrikts lägergård SKUGGEBO (Distriktslägret DRAG 24)