Skrin för Jamboree ledningen

Jamboree ledningens skrin för värdefulla erfarenheter från ledning till ledning

Världens scouter – tillsammans (BP bild på ovansidan)

Nyckelring med Jamboreernas lägermärken
(SCOUT2001, Jingii jamborii 2007, WSJ 2011, Jamboree17, Jamboree22 …)