Ryttare

Ryttare
Ryttare och hästar var lika viktiga. De karolinska hästarna skulle vara starka och uthålliga för att bära en ryttare på 70 kg och utrustning på lika mycket. Dessutom borde de vara minst 1,4 m höga bakom sadeln.

(P)