Rydsnäs

ravn2

Ek – kil med motiv Ek- kil ur järnvägskrigsbro- materielsats med personligt motiv. Här har vi tågfärjan mellan Helsingborg-Helsingör m/ 1892. En gåva i samband med en modelljärnvägs- intresserad 50 årings firande.

ravn1