Perikles

Skylt till PUBEN i Eksjö
fritt efter Storm P.:s reklam illustration för Tuborg 1943. Fanns bl a på ölburk. Reliefen är 53 cm x 75 cm