Musketör

Musketör
Dessa kunde ha något av följande vapen
– Luntlåsmusköt
– Snapplåsmusköt
– Flintlåskarbin
– Hjullåskarbin
längden kunde variera något och bajonett tillfördes i slutet av 1690-talet.

(P)