Musketör ”killing”

karolin2010framkarolin2010bak

Musketör
Statyett av Värmlandskarolin. Tänkt att användas som ”killing” för gjutning.

(Värmlandskarolinerna)