Mikael Niemi 2009

Författare Mikael Niemi

Ordföranden Kjell Pihlgren överlämnade Albert Engströmpriset till Mikael Niemi med motiveringen
”För att han, genom skarpsynt iakttagelseförmåga och fantasi i sitt författarskap, med humor och igenkännande beskriver liv och sociala företeelser så att vi känner igen och reflekterar över våra mänskliga möjligheter och begränsningar”.

Mikael avslutade med att berätta om en fantastisk resa
till USA med hoppande över hustak i New York för att slutligen
landa på Ground Zero. Återigen visade han att han är en stor
berättare.