livgardist 1886


Gåva från Livgardes kamratförening till Garderforeningen i København vid nordiskt kamratföreningsutbyte. Även Akershus Gardistforening från Oslo deltog.