Kulla kapell


Landshövding Helena Jonsson erhöll, av Ann-Marie Olaison, en tackgåva design Knutte ”bränt motiv Kulla kapell på alrot” efter att ha hållit ett föredrag om Stad och land – globalisering, urbanisering, digitalisering och polarisering. 2018-09-21