Karoliner officer

Karoliner officer
Tubkikaren kommer väl till pass.

(U)