Jingiijamborii 2007 Stadsnycklar mm

De tre stadsnycklarna -Jingiijamborii 2007 lämnas över till lägercheferna Camilla och Valdemar. Sveriges andra nationella scoutläger som tillika var förberedelse inför 22nd world scout jamboree på samma på plats 2011

Då lägret hade tre benämnda tullar blev det en nyckel till varje tull/port
Norrtull, Västertull och Södertull

sv400117

sv400115

sv400113

sv400305

Lägerblomma i belysttorn(innerbelysning)

sv400257

Lägerskyltar

jingiipallar

Läger pallar med röd belysning under sitsen