Jamboree22

Jamboree22, Nationellt scoutläger, Norra Åsum, en mil söder Kristianstad (A3 gamla närövningsfält)
Förläger 15 – 27 juli, Funktionärsförläger 27- 30 juli, Lägervecka 30 juli- 6 aug, Funktionärsefterläger 6- 8 aug, Efterläger 8 aug – 15 aug 2022.
11 162 deltagare från 11 länder

  
Då är ”The Chair” lägerchefsstolen från 22nd Wolrd Scout Jamboree 2011 iordningställd för Jamborre22. Vi (, jag och byasmeden i Bäckaskog Mårten) fick också lägga ett järnbeslag för att säkra stolens hållbarhet. Det har blivit tradition att lägerchefsstolen följer med på Jamboreerna som genomförs efter 22nd WSJ och att loggor med lägerchefernas namnteckningar fräses in i stolsryggen. På bilden syns lägercheferna Truls, Elin och Martin. Åhus Scoutkår tar faderskapet för stolen till nästa Jamboree (efter Fjälkinge Scoutkår)

Lägerstadsnyckel för Jamboree22 tema Hållbarhet -Agenda 2030. Gjord i Al. Det finns två stadsnycklar, en hos värdkommunen och en på scoutmuseet i Stockholm.
Scoutväggen i Rådhus Skåne fylls med ytterligare en jamboreenyckel. Kommunalråden Pierre Månsson (L) och Camilla Palm (M) visar upp årets lägerstadsnyckel som pryds med de 17 globala målen för hållbarhet.

Kunglig Jamboree talarstol