Ing 2 för yrkesskicklighet och engagemang

sandsoldat

Göta Ingengörregemente, Ing 2 för yrkesskicklighet och engagemang
(Gåva från Knutte till Ing 2 i samband med yrkesväxlingen 2003)
Delas ut årligen
Ingenjörsoldat som på Sand, Laxön, Älvkarleby slår i en fästpåle med krigsbroklubba (broslagningsplats för övningar i strömmande vatten)
Förebild ur Ing 2 historiebok.

2003 HSA,
2004 Jonny Nilsson och Gery Cambell EN 02
2005 Kenneth Johansson Gu-bat
2006 Peter Gustafsson Fältarbetsskolan
2007 Ö/S- enheten (övnings- och skjutfält)
2008 Arbetsgrupp Framtid
2009 Göran Salomonsson
2010 Dressörerna vid Hundavdelningen (Stina, Anni, Helen och Erik)
2011 Tekniker Göran Danielsson
2012 Rickard Larsson Gu-bat
2013 Mj Lars Rosander
2014 Kn Peter Ernfirdsson
2015 IEDD plutonen
2016 1.serg Karl Karner
2017 Göran Salomonsson
2018 Fabian Lindberg
2019 Sven Johansson, funktionsföreträdare söktjänst
2020 Fabian Cornelis EOD och Sök-kompaniet
2021 Trafik inspektör Mikael Gullbo
2022 Tekniker Kn/Fj Klas Karlsson
2023 Fj Olivia Frisk GarnE


Öv Michael H Giner överlämnar 2018 års ”Knuttes vandringspris” till Fabian.

Sven visa stolt upp priset 2019 framför Ing 2