Ing 2 150 år

Chefen Göta Ingengörregemente Ing 2 Överste Per Åkerblom mottog detta AE motiv i samband med 150 års Jubileum och jullunch på Husarmässen den 13 dec 2023