i12 soldat förlaga på piedestal

Förlaga till i12 soldaten som ställt upp på infarten till i12 området i Eksjö. Detta som minne av 377 års oavbruten tjänst till rikets värn är tillända 30 juni 2000.

Brons soldaten skapad av Nässjö konstnären Anette Rydström.

Piedestal i Ek med inskriptioner från avslutnings ceremonin

”Till minne av 80 års utbildning av infanterister i Eksjö men också för att hedra alla de som sedan 1623 verkat inom det Småländska infanteriet i fred, kris och krig…”

Avtäckning på Trianon med i12 kamratförening och konstnärinnan Anette Rydström 2019-03-22

Tack Knutte, för talet som du höll om värdet av förbandsanda, stolthet och traditioner, mycket bra! Tack också för den genuina ekpelaren som nu lyfter soldaten, som var en av ”Smålands söner till rikets värn”, tack!
Mats Einarsson