Grodans utveckling

Grodans år 2008
Grodans olika utvecklings- stadier presenteras i Naturum Trollskogen på norra Öland. Anläggningen drivs av Länsstyrelsen Kalmar län.