Gerlach

Gerlach
från Tyskland, Riddarhuset i Berlin. Familjevapnet togs till Sverige av Hugo Gerlach 1879.