Fältskär

Fältskär
Kållarps gård utanför Hult i Småland var under 1600 – talet Fältskärsboställe.

(P)