Calle Jularbo

Calle Jularbo museet Spelemålen utanför Nybro (60 x 150 cm)