Blekinge eka

blekingeeka15

Blekinge eka, inflyttningspresent

Blekingeekan som båttyp var förr allenarådande från en linje mellan Sandhammaren och Ystad, samt utefter Blekinges kuster. Båttypen var även vanlig på Öland varefter beståndet blev glesare längre upp utefter Smålandskusten. Båten användes som fiskebåt samt vid lotsstationer.