Äventyret

Invigning 2019-09-06 av förskolan Äventyret med sina avdelningar Upptäckarna och Utforskarna.

Nyfikenheten hos barnen lät inte vänta på sig.

Välkomsttavla med ”Dr Livingstone”, en upptäckare och en utforskare. Därtill ett löstagbart aktivitetshjul.