Ordförandeklubba modell krigsbroklubba

krigsbroklubba

Ordförandeklubba Officersföreningen Ing 2
Modell av Krigsbroklubba m/1875. M6212-101000